V mobilnej verzii nie je možné sťahovanie (download) programov systému BYTHOS. Programy sú určené na prácu na PC pracujúcim pod operačným systémom WINDOWS od verzie WINDOWS 7... Prípadné stiahnutie verzie, ktoré umožní spustenie aplikacie pre PC na mobilnom zariadení pracujúcom pod OS Android resp. iOS je zbytočné... Inštalovanie na tieto zariadenia nie je možné ! Môžete si stiahnuť novinky, manuál, popis produktov a pod.
Download